OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Zaproszenie

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w II Międzynarodowej Konferencji  Sekcji Limfologicznej Polskiego Towarzystwa Flebologicznego – OBRZĘKI LIMFATYCZNE W ONKOLOGII, PROFILAKTYKA
I LECZENIE,
która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 16-17.03.2018 r.

Organizatorem Konferencji jest Sekcja Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego i Zakład Angiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu a współorganizatorem Polskie Towarzystwo Angiologiczne i Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny.

Zaproszenie do udziału w Konferencji przyjęło grono wybitnych specjalistów zajmujących się obrzękami limfatycznymi w onkologii z kraju i zagranicy. Na konferencji zostaną przedstawione aktualne poglądy na patofizjologię, profilaktykę i leczenie  obrzęków limfatycznych u pacjentów onkologicznych. Konferencja skierowana jest do specjalistów zajmujących się obrzękami limfatycznymi w onkologii, a także fizjoterapeutów i rehabilitantów.

Program konferencji jest dostępny na stronie Konferencji: https://limfo.icongress.pl.
Wykłady w języku angielskim będą tłumaczone symultanicznie na język polski.

Zachęcamy również do zgłaszania prac w formie plakatów, najlepsze zostaną nagrodzone.

Serdecznie zapraszam do udziału.
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Pracownia Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org