Uwagi Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

do projektu rozporządzenia MZ_PKPO 040815

  

Interactive course PALC8001: Palliative care research - theoretical, practical, ethical and methodological aspects

 

Would you like to learn about clinical research in cancer palliative care? The European Palliative Care Research Centre (PRC) recommends the PhD course "PALC8001: Palliative care research - theoretical, practical, ethical and methodological aspects". This is an interactive course covering theoretical, practical, ethical, and methodological aspects of palliative care research, with main emphasis on biomedical research. Experts from research and clinical practice are the facilitators.
PRC represented by the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and the University of Edinburgh are hosting the course.
This is an open course at PhD level which requires a higher education at master’s level or similar.
PALC8001 is a two-weeks course:
    Week 1 in Trondheim, Norway: 5-9 October, 2015
    Week 2 in Edinburgh, UK:  9-13 November, 2015
The course consists of lectures, group work and plenary discussions during the two separate weeks at NTNU and the University of Edinburgh. The students will be given a home assignment in the period between the two weeks. A final home exam after the two-week course must be passed. The course language is English, and provides 7.5 credit points. Please visit the website to read more about the course: http://www.ntnu.edu/studies/courses/PALC8001

Please find information about application for international students attached and online: http://www.ntnu.edu/studies/researchcourses  

Deadline for enrollment is 15 September.

 

 
 

W dniu 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmu RP poświęcone sytuacji opieki paliatywnej i hospicyjnej w świetle pakietu onkologicznego.


Ministerstwo Zdrowia reprezentował wiceminister Piotr Warczyński, Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia reprezentował prezes Tadeusz Jędrzejczyk. Posiedzenie zostało zwołane z aktywności posłów RP, członków tej komisji, po informacjach z województwa dolnośląskiego i małopolskiego o kryzysie realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki paliatywnej, szczególnie oieki stacjonarnej. Na posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmu RP zostali zaproszeni liderzy opieki paliatywnej, prezes Forum Hospicjów Polskich Jolanta Stokłosa i pezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Wystąpienia informacyjne wiceministra zdrowia i prezesa Centrali NFZ oraz dyskusję można prześledzić na portalu Sejmu RP, do czego gorąco zachęcam. Wypowiedzi posłów RP i gości zproszonych wskazały na istotne różnice w zabezpieczaniu środków na specjalistyczną opiekę paliatywną a jej potrzebami, które są potrzebami i prawami konstytucyjnymi pacjentów!
Gorąca, merytoryczna dyskusja doprowadziła do podjęcia działań wyjaśniających rozbieżności informacyjnych i decyzyjnych, które będą przedstawione do dwóch miesięcy na kolejnym posiedzeniu Komisji Zdrowia Sejmu RP poświęconym poruszanym problemom.
Goście reprezentujący opiekę paliatywną i hospicyjną wypunktowali bariery dla rozwoju opieki paliatywnej i przyczyny kryzysu w realizacji świadczeń w zakresie opieki paliatywnej, m.in.:

  • brak ambulatoryjnej opieki paliatywnej w pakiecie onkologicznym;
  • limitowanie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej, domowej i stacjonarnej opieki paliatywnej;
  • brak standardów postępowania objawowego;
  • niska wycena świadczeń specjalistycznej opieki paliatywnej.

Proszę o zaznajomienie się z załącznikami i wsparcie interpelacjami do posłów z regionu, gdzie występują podobne problemy. Jednocześnie proszę o przesłanie takiej informacji na e-mail PTMP .


Jadwiga Pyszkowska

Prezes PTMP

Załączniki:

Opieka paliatywna Porozumienie z Wałbrzycha.pdf

Komisja Zdrowia OMP Szpital Kraków.pdf


 

1. Informacja opr. przez prezes PTMP dr n. med. Jadwigę Pyszkowską odnośnie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

DOKUMENT PDF

2. Przykłady zgodne z Rozporządzeniem o zmianach w zapisach recept Rpw.

DOKUMENT PDF

 

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością aktualnego numeru Czasopisma Medycyna Paliatywna.

 
 

Karta Praska (The Prague Charter)

Dlaczego jest to ważne


Prawo do opieki paliatywnej
 Dostęp do opieki paliatywnej stanowi prawny obowiązek, potwierdzony przez konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), i jest traktowany, jako prawo człowieka przez międzynarodowe stowarzyszenia, w oparciu o najwyższe standardy zdrowia fizycznego i psychicznego. W przypadkach, kiedy pacjenci cierpią z powodu silnego bólu, rządy, które nie zapewniają właściwego dostępu pacjentom i rodzinom do opieki paliatywnej, również przyczyniają się do nieludzkiego traktowania chorych i niewłaściwego leczenia. Opieka paliatywna skutecznie zmniejsza, a także zapobiega cierpieniu i może być zorganizowana przy użyciu niskich kosztów.
Wciąż jeszcze rządy wielu państw na świecie nie podjęły właściwych działań w celu zapewnienia pacjentom z nieuleczalnymi chorobami, prawa dostępu do opieki paliatywnej.
Definicja opieki paliatywnej
Wg Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) opieka paliatywna ma na celu poprawę, jakości życia chorych i rodzin, którzy zmagają się z problemami związanymi z chorobami zagrażającymi życiu, poprzez zapobieganie i ulgę w cierpieniu, dzięki wczesnemu rozpoznaniu, dokładnej ocenie i właściwemu leczeniu bólu oraz innych objawów fizycznych, a także problemów psychosocjalnych i duchowych.
Opieka paliatywna ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje pacjenta, rodzinę i środowisko. W pewnym sensie, opieka paliatywna stanowi najbardziej podstawową formę opieki, która zaspokaja indywidualne potrzeby pacjenta, gdziekolwiek jest leczony – w domu lub w szpitalu.
Opieka paliatywna afirmuje życie i traktuje umieranie, jako normalny proces; nie przyspiesza śmierci, ani nie przedłuża umierania. Głównym założeniem jest zachowanie możliwie najwyższej, jakości życia aż do śmierci.

Czytaj całość
 

     

     

 

 
       © Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej                                                                                                                                           design: Virida Porta