Medycyna Paliatywna 1/2010

Medycyna Paliatywna 1/2010

Artykuły poglądowe i wytyczne

Nowe możliwości leczenia bólu epizodycznego
Tomasz Dzierżanowski, Aleksandra Ciałkowska-Rysz,

 

Wskazania do objęcia opieką paliatywną
Aleksandra Ciałkowska-Rysz,

 

Prace oryginalne

Wpływ pojedynczej doustnej dawki morfiny na niektóre parametry funkcjonowania poznawczego u pacjentów z bólem przewlekłym leczonych środkami nieopioidowymi
Paulina Andryszak, Andrzej Stachowiak, Krzysztof Włodarczyk, Piotr Walecki, Marcin Ziółkowski, Edward Jacek Gorzelańczyk,

 

Ocena zapotrzebowania na działalność szpitalnego zespołu wsparcia w szpitalu onkologicznym
Jerzy Jarosz, Roman Wikłacz, Malgorzata Grzejszczak, Marta Czerwik-Kulpa, Barbara Smolik, Joanna Opieka, Anna Markowska-Gąsiorowska, Monika Majewska,

 

Jakość życia chorych na zaawansowanego raka płuca objętych opieką paliatywną stacjonarną i domową
Wojciech Leppert,

 

Postępowanie w zaburzeniach połykania u dzieci z ciężkim uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego
Ewa Agata Filipiak, Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz,

 

Praktyka kliniczna

Zastosowanie buprenorfiny u pacjentki z wyniszczeniem nowotworowym – opis przypadku
Tomasz Dzierżanowski,

 

Przerzutowy rak jajnika współistniejący z niedrożnością jelita cienkiego u czterdziestoletniej chorej na raka żołądka – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Leszek Gottwald, Beata Serbiak, Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz,

 

Wydarzenia

Uchwała o nadaniu tytułu Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej


Ogłoszenia


XVI Ogólnopolska Konferencja Postępy w leczeniu bólów nowotworowych i medycynie paliatywnej

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Nowości i problemy medycyny paliatywnej 2010

Kalendarz Imprez

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

 
       © Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej                                                                                                                                           design: Virida Porta