OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Apel do Ministra Zdrowia w sprawie podwyższenia wyceny świadczeń

Załączony apel do wykorzystania w Państwa rozmowach z urzędnikami i parlamentarzystami.

 

Z pozdrowieniami

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

dr hab. n. med. prof. UM Aleksandra Ciałkowska-Rysz

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org