OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Aktualności
 
SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
29.03.2024

By ten szczególny czas, w którym odradza się nadzieja,

Pozwolił z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

By zawsze towarzyszył Wam blask wiary w Zmartwychwstanie.

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

życzy

Aleksandra Ciałkowska-Rysz

oraz Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

   

 

 
Walne Zebranie PTMP
08.03.2024

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej serdecznie zapraszam na coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze PTMP, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 roku w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Hotelu Airport Okęcie ul. Komitetu Obrony Robotników 24.

I termin - godz. 16:45, II termin - godz. 17:00.

 

W programie zebrania:

Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i  finansowego za 2023

Sprawy bieżące dotyczące naszej dziedziny.

Uchwały i wnioski.

 

Przypominamy o składce członkowskiej, która od 2024 roku wynosi 120 zł.

Informacje dotyczące Konferencji Opieka Paliatywna 2024 dostępne są na stronie: https://www.termedia.pl/Konferencja-XIII-KONFERENCJA-OPIEKA-PALIATYWNA-W-Intro,2141,27703.html

 

Serdecznie  pozdrawiam,

Dr hab. n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, prof. UM

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

 
Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
24.01.2024

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy

 

Świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

 

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi, w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 30 stycznia 2024 roku. Uwagi należy składać za pomocą Formularza do składania uwag, który należy przesłać na adres: taryfa.uwagi@aotm.gov.pl. Instrukcja wypełniania formularza znajduje się tutaj.

 

Ewentualne uwagi, pozyskane w trakcie prowadzonych konsultacji, zostaną omówione na posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji. 

 

Komunikat o publikacji raportu dostępny jest pod adresem: https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/component/content/article?layout=edit&id=8311 

 

Raport a także szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/component/content/article?layout=edit&id=5323

 

Z poważaniem,

Prezes PTMP

Aleksandra Ciałkowska-Rysz

 
Projekt zarządzenia – Opieka paliatywna i hospicyjna
17.01.2024

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-opieka-paliatywna-i-hospicyjna,6872.html dostępny jest projekt zarządzenia - Opieka paliatywna i hospicyjna.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do 29 stycznia 2024 r., które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekcja.DHS@nfz.gov.pl

 

 
Petycja Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej o zrównanie refundacji morfiny niezależnie od rozpoznania choroby
08.12.2023

 

 
Petycja Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej o udzielenie uprawnień lekarzom opieki paliatywnej do preskrypcji leków dla osób 0-18/65+
08.12.2023

 

 
.
11.10.2023

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Pomimo przedstawienia, w ramach prac Zespołu do spraw przygotowania projektu długookresowej strategii rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej, Panu Ministrowi Waldemarowi Krasce naszego postulatu, aby lekarze i pielęgniarki pracujący w opiece paliatywnej mogli przepisywać leki na refundację 65+/18-, niestety w Ustawie z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nie otrzymaliśmy takich uprawnień.

Wobec powyższego w imieniu Zarządu naszego Towarzystwa skierowałem pismo o interwencję do Pani Minister Zdrowia, ze wsparciem 13 organizacji pozarządowych, powiadomieniem Rzecznika Praw Pacjenta. Duży wysiłek wkłada w rozwiązanie tego problemu Pani Aleksandra Rudnicka, nasza Rzecznik Pacjentów Objętych Opieką Paliatywną.

 

W imieniu Zarządu,

 

Tomasz Dzierżanowski

 

WIĘCEJ
 
Strona:    1   2   3   4   5   ...   Następna
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org