OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Aktualności
 
Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
24.01.2024

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy

 

Świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

 

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi, w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 30 stycznia 2024 roku. Uwagi należy składać za pomocą Formularza do składania uwag, który należy przesłać na adres: taryfa.uwagi@aotm.gov.pl. Instrukcja wypełniania formularza znajduje się tutaj.

 

Ewentualne uwagi, pozyskane w trakcie prowadzonych konsultacji, zostaną omówione na posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji. 

 

Komunikat o publikacji raportu dostępny jest pod adresem: https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/component/content/article?layout=edit&id=8311 

 

Raport a także szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/component/content/article?layout=edit&id=5323

 

Z poważaniem,

Prezes PTMP

Aleksandra Ciałkowska-Rysz

 
Projekt zarządzenia – Opieka paliatywna i hospicyjna
17.01.2024

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-opieka-paliatywna-i-hospicyjna,6872.html dostępny jest projekt zarządzenia - Opieka paliatywna i hospicyjna.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do 29 stycznia 2024 r., które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekcja.DHS@nfz.gov.pl

 

 
Petycja Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej o zrównanie refundacji morfiny niezależnie od rozpoznania choroby
08.12.2023

 

 
Petycja Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej o udzielenie uprawnień lekarzom opieki paliatywnej do preskrypcji leków dla osób 0-18/65+
08.12.2023

 

 
.
11.10.2023

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Pomimo przedstawienia, w ramach prac Zespołu do spraw przygotowania projektu długookresowej strategii rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej, Panu Ministrowi Waldemarowi Krasce naszego postulatu, aby lekarze i pielęgniarki pracujący w opiece paliatywnej mogli przepisywać leki na refundację 65+/18-, niestety w Ustawie z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nie otrzymaliśmy takich uprawnień.

Wobec powyższego w imieniu Zarządu naszego Towarzystwa skierowałem pismo o interwencję do Pani Minister Zdrowia, ze wsparciem 13 organizacji pozarządowych, powiadomieniem Rzecznika Praw Pacjenta. Duży wysiłek wkłada w rozwiązanie tego problemu Pani Aleksandra Rudnicka, nasza Rzecznik Pacjentów Objętych Opieką Paliatywną.

 

W imieniu Zarządu,

 

Tomasz Dzierżanowski

 

WIĘCEJ
 
Recepty na leki zawierające tzw. środki odurzające i psychotropowe
09.08.2023

Szanowni Państwo,

 

W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku sprawdzania recept, należy pilnie wystąpić do Centrum e-Zdrowie z wnioskiem, przesyłając maila na adres recepty_dostep@cez.gov.pl, zawierając dane jak w poniższym przykładzie:

 

Wniosek o karencję w stosowaniu obostrzeń wynikających z rozporządzenia https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1368

 

Nazwa Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą (PWDL): NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Numer księgi rejestrowej: 000000007825

Osoba do kontaktu: dr hab. Tomasz Dzierżanowski, Dyrektor Medyczny, tel. 601 334 001, tdzierzanowski@caritas.pl

Uzasadnienie wniosku o karencję w stosowaniu obostrzeń: brak możliwości sprawdzania recept u chorych w warunkach domowych, brak możliwości wypisania opioidowych leków przeciwbólowych pomimo udzielenia zgody

Data od kiedy możliwe będzie w podmiocie stosowanie zasad i obostrzeń (szacowany termin wdrożenia oprogramowania spełniającego wymogi rozporządzenia https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1368: data nieznana – błędy w systemie; problem braku możliwości sprawdzania historii leków u znacznej liczby osób jest trwały i wynika z niedołężności tych chorych oraz ich opiekunów

 

 

Podaję link do komunikatu: https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/karencja-w-stosowaniu-obostrzen-przy-wystawieniu-e-recept-na-leki-narkotyczne

 

Nie jest to rozwiązanie, o jakie ubiegaliśmy się, gdyż nie jest automatyczne i wymaga od każdego podmiotu wysłania maila. CeZ zapewnia, że od ręki nadaje uprawnienia hospicjom do końca sierpnia. Najważniejsze, że może to być jakieś tymczasowe zażegnanie problemu. Będzie też kilkanaście dni na to, aby Pani Minister mogła podjąć decyzję o wydłużeniu karencji, zmianie lub unieważnieniu rozporządzenia.

 

Uprzejmie proszę o przekazanie jak najszerzej powyższego komunikatu, w szczególności do osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Dr hab. n. med. Tomasz Dzierżanowski

 

Wiceprezes

Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej

mail: tomasz@adiutus.pl

tel. 601 334 001

 
Od wtorku 8.08.2023 lekarze opieki paliatywnej zwolnieni z obowiązku sprawdzania leków
07.08.2023

W rozmowie telefonicznej, jaką odbyłem dziś, Pan Minister Maciej Miłkowski przekazał informację, że od jutra (wtorek 8.08.2023) lekarze pracujący w jednostkach opieki paliatywnej oraz leczenia bólu będą zwolnieni z obowiązku sprawdzania historii recept.

Pan Minister z życzliwością odniósł się także do innych problemów zgłaszanych przeze mnie w imieniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej związanych z przepisywaniem leków i refundacją. W tym celu jeszcze w tym miesiącu spotkam się z Panem Ministrem.

Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy wsparli mnie w wysiłkach zmierzających do rozwiązania problemu przepisywania leków przeciwbólowych i psychotropowych dla naszych pacjentów.

Proszę uzbroić się w cierpliwość i zgłaszać ewentualne błędy.

 

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Tomasz Dzierżanowski

wiceprezes PTMP

 
Strona:    1   2   3   4   5   ...   Następna
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org