OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Aktualności
 
Niedługie życie - nowa pozycja książkowa
16.12.2020
1 grudnia 2020 nakładem wydawnictwa Znak ukazała się książka „Niedługie życie”, której autorem jest dr n. med. Dariusz Kuć – od 11 lat lekarz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, asystent w Zakładzie Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ta książka to zbiór 21 wywiadów z rodzicami dzieci, które cierpiały z powodu chorób nieuleczalnych i odeszły pod opieką hospicjum prowadzonego przez Fundację „Pomóż Im”. Autor rozmawia z rodzicami o decyzjach jakie podejmowali i dylematach jakie mieli w sprawie leczenia i odstąpienia od leczenia swoich dzieci.

 

 

WIĘCEJ
 
.
07.10.2020

Najważniejsze cele Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, zgodnie z jego statutem, to inicjowanie i popieranie badań naukowych dotyczących metod medycyny paliatywnej oraz propagowanie standardów medycyny paliatywnej. Aby temu sprostać Zarząd powołał grupy robocze, których zadaniem jest podjęcie działań, zmierzających do rozwiązania kluczowych dla opieki paliatywnej problemów. Jednym z nich jest konieczność stosowania leków we wskazaniach nieujętych w dokumentach rejestracyjnych, a co za tym idzie – ryzyko odpowiedzialności prawnej. Przykładem jest morfina będąca lekiem z wyboru w leczeniu duszności, a zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego jest przeciwwskazana, gdy występuje upośledzenie oddychania lub choroba obturacyjna górnych dróg oddechowych.

Projekt, pod akronimem OLDU-PC.pl, po kilkunastu miesiącach prac badawczych, zaowocował dwoma kluczowymi publikacjami, istotnymi dla każdego lekarza medycyny paliatywnej. Pierwsza – autorstwa prof. Rafała Kubiaka, omawia prawne aspekty pozarejestracyjnego zastosowania leków w opiece paliatywnej w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, gdyż stanowi ona porady, jak bezpiecznie, z punktu prawnego, należy stosować leki we wskazaniach pozarejestracyjnych.

Druga publikacja to artykuł oryginalny zbierający wskazania pozarejestracyjne najczęściej stosowanych leków w opiece paliatywnej, z oceną wiarygodności dowodów w literaturze oraz siły zaleceń. Dodatkowo wskazania te zostały poddane ocenie szerokiemu zespołowi wybitnych ekspertów, aby ustalić stopień niezbędności danej interwencji oraz istnienie sposobów alternatywnych. Z ponad trzystu zgłoszonych zastosowań, większość została odrzucona, jako niezasadna lub słabo udokumentowana. Ostatecznie zespół autorski pozostawił i poddał ocenie 86 zastosowań. Dokument ma charakter zaleceń klinicznych w sytuacji braku alternatywnych sposobów leczenia, w szczególności w aspekcie prawnym.

To jest pierwszy taki dokument w Polsce, ale podobne opracowania istnieją na świecie od dłuższego czasu. Na etapie publikacji i w opracowaniu jest są kolejne artykuły, dokładniej badające możliwości pozarejestracyjnego zastosowania leków w konkretnych obszarach terapeutycznych, na przykład w odniesieniu do dróg podania leków.

Mamy nadzieję, że dokumenty te stanowić będą wsparcie merytoryczne i prawne dla Koleżanek i Kolegów w codziennej pracy. Obie publikacje są do pobrania w zakładce „Zalecenia i wytyczne”

 

Z wyrazami szacunku,

 

Dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

Wiceprezes

Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

 
.
07.09.2020

 

 

WIĘCEJ
 
.
07.09.2020

 

 
.
05.08.2020

 

 
.
03.07.2020

 
.
03.07.2020

 

 
.
17.06.2020

 
Zaproszenie do badania ankietowego
15.06.2020

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej wspólnie z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej oraz konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej objęło patronatem projekt realizowany przez Katedrę i Zakład Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu.

Celem projektu jest budowanie współpracy między lekarzami pracującymi w opiece paliatywnej a POZ.
Zachęcam państwa do wypełnienia krótkiej ankiety https://ptmr.info.pl/ankieta-wspolpraca-poz/
Równolegle prowadzone jest badanie wśród lekarzy POZ  https://ptmr.info.pl/ankieta-poz/.

Serdecznie pozdrawiam,
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

 
Zmiana terminu Zjazdu PTMP
15.06.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że termin Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej z roku 2020 został zmieniony na 10-12.06.2021, odbędzie się on w Białymstoku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia w nim udziału.

Z poważaniem,
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

 
Strona:    1   2   3   4   Następna
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Zakład Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
tel: + 48 42 63 93 711
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org