OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Organizacja opieki paliatywnej

Ocena sytuacji w opiece paliatywnej w Polsce w 2017 roku

 

Ocena sytuacji w opiece paliatywnej w Polsce w 2016 roku

 

Stan opieki paliatywnej w Polsce w 2014 roku

 

Accessibility of opioid analgesics and barriers to optimal chronic pain treatment in Poland in 2000-2015

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Pracownia Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org