OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Wydarzenia PTMP
 
Relacja z Konferencji Naukowej Jubileuszu X-lecia Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Wisła, 19–21 października 2012 roku

W dniach 19 – 21 października 2012 roku w Wiśle odbyła się Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu X-lecia Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej jest stowarzyszeniem naukowo-lekarskim, którego członkami są głównie lekarze specjaliści i zainteresowani problematyką medycyny paliatywnej. Obecnie liczy ono ponad 200 członków zwyczajnych. W Zjeździe wzięło udział około 300 uczestników. Honorowy patronat nad Konferencją Jubileuszu X-lecia PTMP objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski. Program naukowy konferencji przygotowała prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej dr n. med. Jadwiga Pyszkowska.

 

WIĘCEJ
 
III Zjazd PTMP

 
IV Zjazd PTMP

 
Sprawozdanie... II Zjazd PTMP

Wisła, 2008-10-11

Sprawozdanie z posiedzenia komisji oceniającej prace posterowe.

Komisja w składzie:

  • prof. dr hab. med. Krystyna de Walden – Gałuszko
  • prof. dr hab. med. Henryk I. Trzeciak

zapoznała się z 32 pracami posterowymi. Praca nr 18. „Rola pielęgniarki w zwalczaniu bólu nowotworowego u pacjentów objętych opieką paliatywną” autorstwa Moniki Łabuzek, Kazimiery Moździerz, nie została umieszczona na plakacie. Komisja opracowała wstępnie tekst ankiety oceniającej każdą pracę pod kątem oryginalności tematu i poprawności metodologicznej wykonania. Ankiety rozdano członkom Komitetu Naukowego. Otrzymano zwrotnie 10 ankiet. W oparciu o te zbiorcze oceny komisja wybrała 3 prace, które uznano za zasługujące na wyróżnienie:

Są to prace:

  • 19. Kwestionariusz Oczekiwań i Potrzeb Pacjenta (Patients Expectation and Satisfaction Questionaire - PESQ) jako narzędzie ewaluacji w opiece paliatywnej, Marta Czerwik Jerzy Jarosz.
  • 29. Wpływ wieku na zapotrzebowanie na opioidy u pacjenta w stanie terminalnym Jolanta Życzkowska, Justyna Kleja, Beata Bartkowska, Iwona Filipczak-Bryniarska, Anna Wrzosek, Jerzy Wordliczek.
  • 25. Domowa perinatalna opieka paliatywna - doniesienie wstępne Łukasz Przysło, Ewa Agata Filipiak, Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz.


W imieniu Komisji
prof. dr hab. med. Krystyna de Walden - Gałuszko

 

Sprawozdanie w formacie PDF

 
II Zjazd PTMP

 
Galeria II Zjazdu PTMP

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Jeszcze raz możemy sobie przypomnieć jak przyjemnie i pracowicie spędziliśmy czas w Wiśle 10 i 11 października 2008r.

WIĘCEJ
 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org