OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Szkolenia

Program specjalizacji w medycynie paliatywnej

Modułowe programy specjalizacji (od 1.10.2014)
Programy specjalizacji dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dn. 6 sierpnia 2001 r.

 

Szkolenia specjalizacyjne

2016 – kursy wyłącznie dla lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014
2016 – kursy wyłącznie dla lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014 (specjalizacje modułowe)

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org