OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Czasopismo "Medycyna Paliatywna"

Medycyna Paliatywna to kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, skierowany do lekarzy z różnych dziedzin medycyny sprawujących opiekę nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, ograniczające życie choroby.Wiodące tematy czasopisma to leczenie objawowe, kontrola bólu i innych problemów klinicznych związanych z przewlekłą postępującą i wyniszczającą chorobą. Poruszane będą także zagadnienia etyczne oraz problemy organizacyjne dotyczące medycyny paliatywnej.

 

Przejdź do strony internetowej czasopisma

MNiSW 2015: 7
Index Copernicus Value 2014: 7,22 (74,5)

redakcja

Adres
Pracownia Medycyny Paliatywnej
Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego
ul. Ciołkowskiego 2
93-510 Łódź
tel. +48 42 689 54 84
faks +48 42 631 90 24
medycynapaliatywna@termedia.pl

redaktor naczelny

Aleksandra Ciałkowska-Rysz
a.cialkowska-rysz@termedia.pl

sekretarz redakcji

Tomasz Dzierżanowski,
tel. +48 601 334 001
t.dzierzanowski@termedia.pl

rada naukowa

 • prof. Bukenov Akhat
 • ks. prof. dr hab. teol. Piotr Aszyk SJ
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Banach
 • dr hab. n. społ. Józef Binnebesel
 • prof. Sirota Valentina Bronislavovna
 • dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
 • dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska
 • dr n. med. Marcin Janecki
 • prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek
 • dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
 • prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak
 • prof. dr hab. n. psych. Mikołaj Majkowicz
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Muszala
 • dr n. med. Anna Orońska
 • dr hab. n. med. Janusz Piekarski
 • dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz
 • dr hab. n. psych. Marzena Samardakiewicz
 • dr n. med. Andrzej Stachowiak
 • dr hab. n. med. Rafał Stec
 • prof. dr hab. n. med. Henryk I. Trzeciak
 • prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko
 • dr n. med. Anna Zasowska-Nowak
 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org