OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Cyfryzacja placówek opieki paliatywnej

W związku z wymogiem wprowadzenia dokumentacji elektronicznej od dnia 1 stycznia 2018 roku oraz działając w imieniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej zapraszam firmy informatyczne do przedstawienia kompleksowej propozycji cyfryzacji dokumentacji medycznej, uwzględniającej specyfikę i  potrzeby Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej, Oddziału Medycyny Paliatywnej, Oddziału Dziennego Medycyny Paliatywnej i Poradni Medycyny Paliatywnej.

Najlepsza propozycja zostanie przestawiona gronu eksperckiemu towarzystwa na spotkaniu w dniu 9.03.2017 roku.

 

Propozycje i zapytania  proszę składać na adres: pakosz@vp.pl w terminie do 6.01.2017 roku. Planowane spotkanie z prezentacjami- 12.01.2017 roku od godziny 9:00 w Sali  Centrum Organizacji Kulturalnych Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych  „Perełka”, mieszczącej się w Gliwicach przy ul. Studziennej 6.

 

Lek. med. Artur Pakosz

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach.

 

Tel. 728 457 457

 

 

 

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org