OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Dobra lektura

 

Książka prezentuje dotychczasowe badania autora nad percepcją lęku przed śmiercią wśród 791 osób zarówno z tak zwanych zawodów pomocowych, jak i kierunków studiów przygotowujących do tych zawodów, które były przeprowadzone w Czechach, Polsce, Ukrainie i na Wegrzech. Publikacja ukazuje także pewnego rodzaju wzrastanie w rozumieniu kwestii śmierci. Praca składa się z dwóch części. W części pierwszej zostały przedstawione rozważania teoretyczne odnoszące się do autorskiego widzenia zarówno problematyki tanatopedagogiki, śmierci i lęku przed nią, jak i terapii. Część druga zawiera analizę wyników badań, która została ujęta w logikę narzędzia badawczego. Podsumowanie monografii to pewnego rodzaju próba uzasadnienia analiz teoretycznych, ale i autorskiego rozumienia terapii. 

 

Okładka książki ilustruje sen 16-letniej Ukrainki, pochodzącej ze wschodnich partii swojego kraju ogarniętego wojną i przemocą, która tak wyrażała swoje emocje związane z lękiem przed śmiercią:

 

"Od kiedy uciekliśmy z domu, śni mi się taki koszmar, że siedzimy w drewnianej komórce, jak wtedy; siedzimy: mama, brat i sąsiadka. I jest taka dziura po sęku w drewnie i ja przez nią patrzę, na to, co się dzieje. Wtedy tak było przez te dni, praktycznie jedyne okno na świat - dziura w ścianie. Ale właśnie śni mi się, że ktoś się zbliża, że zbliża się człowiek w hełmie i z karabinem, i tak zbliża się coraz bardziej, ograniczając widok w tej dziurze, zbliża się, zbliża, ja coraz bardziej się boję, chcę krzyczeć, ale nie mogę, by nas nie znalazł, i jak już nic nie widzę, tylko jego, wtedy się budzę i krzyczę, bo nie chcę, by zrobił ze mną to samo, co z Katią i jej mamą." 

 

 

 

Józef Binnebesel jest dr habilitowanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prace tego autora od dyplomu magisterskiego po habilitacyjny obejmowały zagadnienia związane z tanatopedagogiką.

W swoich pracach dyplomowych badał głównie dzieci i młodzież. Józef Binnebesel to również trener psychoonkologii.

Polecamy równiez inne książki tego autora, m.in. Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci.

 

 

lek. med. Magdalena Badian

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org