OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
FORUM MEDYCYNY PALIATYWNEJ - Warszawa 17-18.11.2017r. - podsumowanie

W dniach 17-18.11.2017r. w hotelu Novotel w Warszawie odbyła się druga edycjaForum Medycyny Paliatywnej. Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej zgromadziło ok. 200 specjalistów medycyny paliatywnej lekarzy i pielęgniarek pracujących na codzień w jednostkach medycyny paliatywnej

 

Do najważniejszych tematów  spotkania należały:

- problemy opieki paliatywnej w wybranych województwach,

- opioidofobia,

- farmakoterapia bólu u chorych na nowotwór w praktyce klinicznej,

- zastosowanie prokinetyków w leczeniu pacjentów objętych opieką paliatywną,

- pielęgnowanie pacjenta ze zmianami skórnymi,- podskórna infuzja leków i płynów,

- model opieki duchowej w polskich hospicjach.  

 

W programie konferencji znalazły się dwa wykłady plenarne; „Zaburzenie psychiczne u osób z chorobami somatycznymi i OUN”  przedstawiony przez prof. Tadeusza Parnowskiego. Wykład „Trudne rozmowy z chorymi u kresu życia”wygłosiła   Prof. Krystyna de Walden-Gałuszko.

Podczas licznych wykładów oraz paneli dyskusyjnych poruszano tematykę związaną m.in. z różnicami w dostępie do opieki paliatywnej w wybranych województwach, problemem opioidofobii, kwalifikacji do opieki paliatywnej, niezwykle ciekawa sesja dotyczyła praktycznych wskazówek postępowania u pacjentów z bólem nowotworowym opornym na leczenie oraz z zaostrzeniami bólu przewlekłego, omówione zostało również miejsce prokinetyków w leczeniu chorych u kresu życia. Spotkanie zakończyła sesja dotycząca problemów etycznych i duchowych.

W trakcie trwania Forum odbyła się również konferencja z udziałem zaproszonych przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za system ochrony zdrowia, którą poprowadziła Redaktor Iwona Schymalla udział w niej wzięli m.in.

 

  • pani Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
  • pani Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ
  • przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego  Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia  oraz  Rzecznika Praw Pacjenta.        

W rozmowie na temat aktualnych problemów związanych z organizacją i finansowaniem opieki paliatywnej udział wzięli:

- dr n.med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz - Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

- dr n. med. Wiesława Pokropska - Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny paliatywnej

- dr n. med. Tomasz Dzierżanowski - Adiunkt w Pracowni Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi.

- mgr Bożena Łukaszek -  Konsultant wojewódzka w dziedzinie   pielęgniarstwa opieki paliatywnej województwa lubelskiego

oraz zaproszony gość

-pan Wojciech Niemczyk - główny specjalista ds. opracowania modeli w Departamencie Analiz i Strategii

 

Podczas dyskusji omówiono finansowanie opieki paliatywnej, w tym wejście nowych taryf świadczeń; dr Aleksandra Ciałkowska-Rysz przedstawiła wyzwania opieki paliatywnej na nadchodzący rok a także sytuację finansową z podziałem na województwa, zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia sumowania niektórych procedur do wartości osobodnia.

Dr Wiesława Pokropska omówiła ogólną sytuację, zasoby kadrowe, podkreśliła konieczność zwiększania liczy jednostek opieki domowej i stacjonarnej.

 

Dr Tomasz Dzierżanowski omówił  tematykę  „Kwalifikacji do opieki paliatywnej” oraz przedstawił wyników uzyskane w badaniu pilotażowym kart kwalifikacji.

Problemy i wyzwania opieki pielęgniarskiej w opiece paliatywnej były tematem wystąpienia pani mgr Bożeny Łukaszek .  Wojciech Niemczyk przedstawił prognozy dotyczące zapotrzebowania na specjalistyczną opiekę paliatywną

 

Konferencja była doskonałą okazją do analizy wyzwań i problemów opieki hospicyjnej. Poruszane zagadnienia są istotne nie tylko z punktu widzenia środowiska lekarzy i pielęgniarek, ale są również niezwykle ważne dla naszych pacjentów oraz ich rodzin.

Wszystkim wykładowcom oraz uczestnikom dziękujemy i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez PTMP.

 

 lek. med. Magdalena Badian

 

 

 

 

 

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org