OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Karta wywiadu i zwroty medyczne w języku ukraińskim

Ze względu na przybywające do Polski liczne rzesze uchodźców, w tym chorych wymagających opieki paliatywnej, zamieszczamy kartę wywiadu oraz podstawowe zwroty medyczne w języku ukraińskim. Na karcie wywiadu jest również skala wzrokowa oceny bólu. Mamy nadzieję, że pomogą one w porozumiewaniu się z naszymi nowymi pacjentami.

 

Post redaguje p. dr Agnieszka Kluczna

     

 

 

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org