OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Odpowiedź Najwyższej Izby Kontroli na pismo z dnia 03.04.2019 w sprawie poradni medycyny paliatywnej

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Pracownia Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org