OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
PILNY KOMUNIKAT

Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Walne Zebranie PTMP zaplanowane na dzień 27 marca 2020 roku zostaje odwołane. Obecnie mamy nadzieję, że odbędzie się Zjazd PTMP w Białymstoku, wówczas będziemy mogli zorganizować także, Walne Zebranie. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo nasze i naszych pacjentów wysłałam do ministerstwa zdrowia pismo (w załączeniu)  z prośbą w wprowadzenie niezbędnych zmian w zasadach funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie domowej i ambulatoryjnej opieki paliatywnej wynikających z  sytuacji epidemiologicznej.

Pismo to zostało także przesłane do Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw opieki paliatywnej i hospicyjnej i otrzymałam zapewnienie, ze będzie  pilotował sprawę w ministerstwie.

Zwracajcie uwagę na pojawiające się Rozporządzenia MZ,  jeśli otrzymamy informacje na ten temat będziemy publikować na stronie oraz przesyłać do Was.

 

Wszystkim życzę dużo zdrowia

 

Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

 

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org