OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, sympatyków oraz osoby zainteresowane problematyką medycyny paliatywnej zapraszamy na koferencję

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konferencji będą zamieszczone na stronie internetowej Wydawnictwa Medycznego Termedia.

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org