OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla Zespołu domowej opieki paliatywnej/Hospicjum Domowego

Szanowni Państwo,

W załączniku dokument przesłany w dniu 23 marca do Ministerstwa Zdrowia, do tej pory nie został zatwierdzony jednak należy go traktować jako wspólne stanowisko. Przesyłamy gdyż może być pomocny w codziennej pracy:

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla Zespołu domowej opieki paliatywnej/Hospicjum Domowego

 

pozdrawiam

Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnj

 

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org