OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji

Koleżanki i Koledzy,

Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej,

W 2002 roku w Bydgoszczy odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Dziś, po ponad 20 latach od tego wydarzenia, mam ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na  Jubileuszową Konferencję 20-lecie Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, która odbędzie się w Łodzi w dniach 9-10 września 2022 roku.

Tym razem zaplanowaliśmy sesje poświęcone zarówno naszej historii, tradycji jak i największym osiągnięciom w medycynie paliatywnej minionego dwudziestolecia.  Zmierzymy się także ze współczesnymi wyzwaniami medycyny paliatywnej a także najnowszymi badaniami oraz zaleceniami i wytycznymi..

Tradycyjnie największe w 2022 roku spotkanie specjalistów medycyny polskich będzie okazją do wymiany wiedzy oraz doświadczeń w zakresie naszej dziedziny medycyny.

Mam nadzieję, że Jubileuszowa Konferencja 20 –lecia PTMP będzie świętem edukacyjnym i integracyjnym dla naszego środowiska, a szczególnie dla jego członków oraz że wszyscy, którzy dołożyli cegiełkę do rozwoju polskiej medycyny paliatywnej przyjmą nasze zaproszenie.

Serdecznie zapraszam do Łodzi.

Prezes Polskiego Towarzystwa Medyny Paliatywnej

Aleksandra Ciałkowska-Rysz

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org