OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Zaproszenie na Zjazd

Szczególowe informacje dotyczące Zjazdu dostępne są na stronie Wydzawnictwa Termedia https://www.termedia.pl/Konferencja-VII-ZJAZD-POLSKIEGO-TOWARZYSTWA-MEDYCYNY-Intro,2142,27732.html

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org