OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Zaproszenie z Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

 

Szanowni Państwo, 

 
przesyłam informację nt warsztatu, który odbędzie się w ramach Konferencji MIRCIM w Krakowie w dniu 9 maja 2019.
Warsztat będzie prowadzony przez Prof. Ka Kit Hui z Uniwersytetu UCLA .
 
Łączę pozdrowienia
 

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
Członek Executive Board, European Pain Federation EFIC 
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM
Kraków
 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org