OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12307656

 

Uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 27.02.2018.

 

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org