OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Aktualności
 
Recepty na leki zawierające tzw. środki odurzające i psychotropowe
09.08.2023

Szanowni Państwo,

 

W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku sprawdzania recept, należy pilnie wystąpić do Centrum e-Zdrowie z wnioskiem, przesyłając maila na adres recepty_dostep@cez.gov.pl, zawierając dane jak w poniższym przykładzie:

 

Wniosek o karencję w stosowaniu obostrzeń wynikających z rozporządzenia https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1368

 

Nazwa Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą (PWDL): NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Numer księgi rejestrowej: 000000007825

Osoba do kontaktu: dr hab. Tomasz Dzierżanowski, Dyrektor Medyczny, tel. 601 334 001, tdzierzanowski@caritas.pl

Uzasadnienie wniosku o karencję w stosowaniu obostrzeń: brak możliwości sprawdzania recept u chorych w warunkach domowych, brak możliwości wypisania opioidowych leków przeciwbólowych pomimo udzielenia zgody

Data od kiedy możliwe będzie w podmiocie stosowanie zasad i obostrzeń (szacowany termin wdrożenia oprogramowania spełniającego wymogi rozporządzenia https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1368: data nieznana – błędy w systemie; problem braku możliwości sprawdzania historii leków u znacznej liczby osób jest trwały i wynika z niedołężności tych chorych oraz ich opiekunów

 

 

Podaję link do komunikatu: https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/karencja-w-stosowaniu-obostrzen-przy-wystawieniu-e-recept-na-leki-narkotyczne

 

Nie jest to rozwiązanie, o jakie ubiegaliśmy się, gdyż nie jest automatyczne i wymaga od każdego podmiotu wysłania maila. CeZ zapewnia, że od ręki nadaje uprawnienia hospicjom do końca sierpnia. Najważniejsze, że może to być jakieś tymczasowe zażegnanie problemu. Będzie też kilkanaście dni na to, aby Pani Minister mogła podjąć decyzję o wydłużeniu karencji, zmianie lub unieważnieniu rozporządzenia.

 

Uprzejmie proszę o przekazanie jak najszerzej powyższego komunikatu, w szczególności do osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Dr hab. n. med. Tomasz Dzierżanowski

 

Wiceprezes

Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej

mail: tomasz@adiutus.pl

tel. 601 334 001

 
Od wtorku 8.08.2023 lekarze opieki paliatywnej zwolnieni z obowiązku sprawdzania leków
07.08.2023

W rozmowie telefonicznej, jaką odbyłem dziś, Pan Minister Maciej Miłkowski przekazał informację, że od jutra (wtorek 8.08.2023) lekarze pracujący w jednostkach opieki paliatywnej oraz leczenia bólu będą zwolnieni z obowiązku sprawdzania historii recept.

Pan Minister z życzliwością odniósł się także do innych problemów zgłaszanych przeze mnie w imieniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej związanych z przepisywaniem leków i refundacją. W tym celu jeszcze w tym miesiącu spotkam się z Panem Ministrem.

Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy wsparli mnie w wysiłkach zmierzających do rozwiązania problemu przepisywania leków przeciwbólowych i psychotropowych dla naszych pacjentów.

Proszę uzbroić się w cierpliwość i zgłaszać ewentualne błędy.

 

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Tomasz Dzierżanowski

wiceprezes PTMP

 
WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE RECEPT NA LEKI PSYCHOTROPOWE
03.08.2023

Szanowni Państwo,

 

W związku z sygnałami o znacznym utrudnieniu, a wręcz uniemożliwieniu od dnia wczorajszego wystawiania recept na leki zawierające tzw. środki odurzające i psychotropowe po wejściu w życie Rozporządzenia MZ z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. 1368), Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej podjął pilne kroki w celu rozwiązania problemu.

W imieniu Zarządu, dr hab. Tomasz Dzierżanowski odbył osobistą rozmowę z Ministrem Maciejem Miłkowskim oraz wystosował pismo w sprawie bezzwłocznego przejściowego zdezaktywowania tzw. walidatora na poziomie serwera P1 oraz zrównania lekarzy opieki paliatywnej w uprawnieniach z lekarzami POZ w odniesieniu do pełnego dostępu do historii leków pacjenta, bez konieczności uzyskiwania zgody pacjenta.

Pan Minister podjął niezwłoczne działanie, co zaskutkowało natychmiastowym kontaktem Dyrektora odpowiedniego departamentu. Jesteśmy obecnie w stałym telefonicznym i mailowym kontakcie z Panem Dyrektorem i pracujemy nad rozwiązaniem problemu.

Ufamy, że szybko uda się oba postulaty wdrożyć w życie, dla dobra naszych pacjentów.

 

Z wyrazami szacunku,

 

dr hab. Tomasz Dzierżanowski

Wiceprezes

 

 
Czasopismo „Medycyna Paliatywna” otrzymało wysoką punktację
01.08.2023

 

 

Miło jest poinformować wszystkich Państwa, iż czasopismo „Medycyna Paliatywna”, będące oficjalnym pismem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, otrzymało wysoką punktację Ministra Edukacji i Nauki – 100 pkt. W ubiegłym miesiącu przyznano nam również Impact Factor 0,2 pkt. To niewiele, ale jesteśmy w grupie liczących się, wiarygodnych czasopism. Cieszymy się z tego wyróżnienia, które jest podkreśleniem ciężkiej pracy redakcji przez ostatnie 14 lat, od chwili powstania czasopisma.

Zachęcamy wszystkich Członków Towarzystwa i osoby zainteresowane pracą naukową do zgłaszania swoich publikacji w języku polskim lub angielskim.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Redaktorzy czasopisma

Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Tomasz Dzierżanowski

 
Wyniki wyborów
13.09.2022

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że dnia 09.09.2022 na Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej w Łodzi w wybrano nowy Zarząd Towarzystwa oraz Komisję Rewizyjną, skład osobowy zamieszczony jest w zakładce Struktura PTMP.

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Towarzystwa.

 
Pismo do Ministra Zdrowia dotyczące sytuacji finansowej w opiece paliatywnej
09.08.2022

 

 

 

 
POMOC UKRAINIE
05.04.2022
Drogie Koleżanki i Koledzy wszystkim nam nie jest obojętna sytuacja na Ukrainie, większość z Was stara się wesprzeć mieszkańców Ukrainy. Jeśli możecie przeznaczyć jakieś środki finansowe to wesprzyjcie Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu: 

56 1020 1592 0000 2102 0342 2730 Bank PKO BP

dr Sergiusz Prokopiuk
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu

 

 
Strona:    Poprzednia   1   2   3   4   5   6   ...   Następna
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org