OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 

prof. dr hab. med. Wojciech Leppert

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej UM

Os. Rusa 25A

61-245 Poznań

tel.: 603 922 298

e-mail: wojciechleppert@wp.pl

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org