OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 

Lek. med. Artur Pakosz

Zakład Medycyny i Opieki  Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa

Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Oddział Medycyny Paliatywnej

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

43-180 Orzesze

ul. Gliwicka 20

tel.: 603 977 667

e-mail: pakosz@vp.pl

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org