OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 

 

śp. dr hab. med. Janina Kujawska-Tenner (Kraków)

 

 

prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko (Gdańsk)

prof. dr med. Robert Twycross (Wlk. Brytania)

 

 

śp. prof. dr hab. med. Jacek Łuczak (Poznań)

dr med. Zbigniew Żylicz (Bazylea)

 

 

dr n. med. Anna Orońska (Wrocław)

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska (Katowice)

lek. med. Wiesława Pokropska (Elbląg)

/> 

 

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Pracownia Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org