OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 

 

Prezes: dr hab. n. med. prof. UM Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Klinika Medycyny Paliatywnej,

Katedra Onkologii,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

USK im. WAM - CSW w Łodzi

tel: 42 63 93 049

mail: aleksandra.cialkowska-rysz@umed.lodz.pl

 

Wiceprezes: dr hab. n. med. Tomasz Dzierżanowski

Pracownia Medycyny Paliatywnej,

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

mail: tomasz.dzierzanowski@wum.edu.pl

 

Sekretarz: dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska

Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej,

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii,

Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mail: ibryniarska@yahoo.pl

 

Skarbnik: dr hab. n. med. Michał Graczyk

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej,

Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mail: michal.graczyk@cm.umk.pl

 

Członek Zarządu: dr n. med. Marcin Janecki

Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej,

Katedry Pielęgniarstwa,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

mail: janeckimarcin@op.pl

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org