OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
 • dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz (Łódź)
  Prezes PTMP
 • dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek (Poznań)
  Wiceprezes PTMP
 • dr n. med. Marcin Janecki (Katowice)
  Sekretarz Zarządu PTMP
 • dr hab. n. med. Wojciech Leppert (Poznań)
  Skarbnik Zarządu PTMP
 • dr n. med. Andrzej Stachowiak (Bydgoszcz)
  Członek Zarządu PTMP
 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej ŚUM
40-752 Katowice, ul. Medyków 12
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org