OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
 • dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz (Łódź)
  Prezes PTMP
 • dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek (Poznań)
  Wiceprezes PTMP
 • dr n. med. Marcin Janecki (Katowice)
  Sekretarz Zarządu PTMP
 • dr hab. med. Wojciech Leppert, prof. UMP (Poznań)
  Skarbnik Zarządu PTMP
 • dr n. med. Andrzej Stachowiak (Bydgoszcz)
  Członek Zarządu PTMP
 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Pracownia Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org