OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 

Członkostwo PTMP

Deklarację członkowską PTMP można pobrać za pomocą tego linku z naszej strony www

Po wypełnieniu należy ją przesłać na adres korespondencyjny Zarządu PTMP:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej ŚUM
40-752 Katowice, ul. Medyków 12.

Członkiem zwyczajnym może zostać lekarz medycyny.

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba z wyższym wykształceniem zainteresowana medycyną i opieką paliatywną.

Składka roczna wynosi 50,- zł
należy ją wpłacać na konto z dopiskiem "Składka członkowska PTMP za rok ..."


Adres i konto bankowe

Adres korespondencyjny:
Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej ŚUM
40-752 Katowice,
ul. Medyków 12.

Nr konta bankowego:
Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej
Bank Zachodni WBK S.A. 1/O Zawiercie
23 1090 1795 0000 0001 0119 5526
PTMP 85-796 Bydgoszcz, ul. Roentgena 3

 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej ŚUM
40-752 Katowice, ul. Medyków 12
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org