OPŁAĆ SKŁADKĘ
 
 
Aktualności
 
Nowi specjaliści medycyny paliatywnej
04.12.2017

W dniu 14.11.2017 odbył się kolejny egzamin testowy z dziedziny medycyny paliatywnej, do którego przystąpiło 16 chętnych. 
14 osób zdało test z wynikiem pozytywnym, wszystkie te osoby zdały również egzamin ustny. 
Na szczególne uznanie zasłużył dr Tomasz Dzierżanowski, który zdał wszystkie części egzaminu z oceną bardzo dobrą i jako jedyny otrzymał wyróżnienie. 
Wszystkim nowym specjalistom medycyny paliatywnej serdecznie gratulujemy.

 

lek. med. Magdalena Badian

 
Winter Summit in Palliative Medicine: "Heart and Spirit in Palliative Care"
24.10.2017

W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji Winter Summit in Palliative Medicine: "Heart and Spirit in Palliative Care", która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2017 w Bydgoszczy

Informacje o konferencji

WIĘCEJ
 
Sprawozdanie i fotoreportaż z V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej 2017 Elbląg, 8-10 czerwca 2017 r.
17.08.2017

Podsumowanie Zjazdu:

W dniach 8-10 czerwca 2017 r. w Elblągu odbył się V Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej.

W spotkaniu  wzięło udział 571 osób ( 456 uczestników, 41 wykładowców, 74  przedstawicieli sponsorów i wystawców).  Wśród uczestników największą grupę stanowili lekarze, były też  pielęgniarki,  psycholodzy, osoby duchowne oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów.

W czasie sesji inauguracyjnej odbyło się wręczenie statuetek i dyplomów trzem nowym członkiniom honorowym Polskiego Towarzystwa  Medycyny Paliatywnej:

dr Annie Orońskiej,

dr Wiesławie Pokropskiej,  

dr Jadwidze Pyszkowskiej.

W tej sesji odbył się wykład gościa specjalnego  Sebastiano Mercadante (Professor of Palliative Medicine at University of Palermo,  Director of Anesthesia & Intensive Care Unit, Pain Relief & Palliative Care Unit, La Maddalena Clinic for Cancer Palermo, Italy).

Kolejne sesje poświęcone były  współczesnym metodom diagnostyki i leczenia bólu oraz objawów somatycznych w opiece paliatywnej. W programie Zjazdu znalazły się również sesje dotyczące problematyki  psychologicznej oraz oceny i poprawy jakości życia pacjentów objętych opieką paliatywną. Poruszono  także aspekty duchowe oraz etyczne, które nieodłącznie towarzyszą naszej codziennej pracy z pacjentami.  Dla pielęgniarek dedykowana była sesja poświęcona wyzwaniom związanym z pielęgniarstwem opieki paliatywnej. 

W trakcie Zjazdu uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach z zakresu wykorzystania  ultrasonografii w diagnostyce pacjentów objętych opieką paliatywną,  metodologii badań naukowych, problemom prawnym  związanym z relacją lekarz – pacjent.  Uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć  się, jak radzić sobie z agresją oraz  poznać się z zasadami doboru opatrunków w leczeniu ran.

W odrębnych sesjach prezentowanie  były prace  zgłoszone przez uczestników, wybrane przez Komitet Naukowy do prezentacji ustnej oraz prezentacji plakatowej.

 

Nagrodą główną została uhonorowana Jolanta Masian za prezentację pt.: „Czego oczekujemy od osób nieuleczalnie chorych, którymi się opiekujemy?”.

Przyznano również dwie nagrody ex aequo dla dr med. Janusza Wojtackiego za prezentację „Medycyna komplementarna i alternatywna (CAM) – analiza poglądów i doświadczeń chorych na nowotwory złośliwe objętych opieką paliatywną”

oraz dla lek. Jacka Januszczyka za  pracę pt. „Czy zwracamy uwagę na niedożywienie pacjentów w hospicjum?”.

 

W sesji  plakatowej przyznano 3 nagrody:

I miejsce

Maciej Klimasiński, Maria Płocka, Natalia Neuman-Klimasińska

Czy pacjenci oczekują od lekarza wsparcia duchowego?       

 

II miejsce

Magdalena Osowicka, Agnieszka Gorzewska

Pacjent z zaawansowaną chorobą nowotworową w opiece domowej – punkt widzenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

 

III miejsce

Maciej Klimasiński, Maria Płocka, Natalia Neuman-Klimasińska

Wpływ duchowości/religijności na chorobowość, długość życia, śmiertelność – przegląd badań.

 

Wszystkim uczestnikom i wykładowcom dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejny zjazd za trzy lata.

WIĘCEJ
 
Dnia 23 marca 2017 r. na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej został uchwalony dezyderat nr 5 skierowany do Ministra Zdrowia w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej.
28.03.2017
 
Cyfryzacja placówek opieki paliatywnej
07.12.2016

W związku z wymogiem wprowadzenia dokumentacji elektronicznej od dnia 1 stycznia 2018 roku oraz działając w imieniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej zapraszam firmy informatyczne do przedstawienia kompleksowej propozycji cyfryzacji dokumentacji medycznej, uwzględniającej specyfikę i  potrzeby Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej, Oddziału Medycyny Paliatywnej, Oddziału Dziennego Medycyny Paliatywnej i Poradni Medycyny Paliatywnej.

WIĘCEJ
 
Strona:    Poprzednia   3   4   5   6   7  
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Klinika Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej USK im. WAM – CSW w Łodzi
90-647 Łódź, pl. Hallera 1
tel: + 48 42 63 93 049
e-mail: ptmp@medycynapaliatywna.org